Panzerwerk 701

Lubuskie, Poland

Details

Difficulty:  
Terrain:
Size:
Listed since:   28.09.2018
Coordinates:   N 52° 19.961  E 015° 26.778

View:  


Log in, to mark this geocache as found.

Logs

Member
28.09.2018 um 13:59
Panzerwerk 701 (Mystery)(Micro)(GC7KD8Z) założona przez piotrjot (2.0/3.0)

Skrytka zgłoszona przez Boann (e-mail):
choć w rejonie MRU wiele jet fantastycznych miejsc do odwiedzenia, a co za tym idzie mnóstwo intrygująco zlokalizowanych keszy, to właśnie ten zapamiętałam szczególnie. Dopieszczone detale - w tym jego wartość.

Log in, to write a log.

Map

Nearby geocaches

Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, PzW 730

Lubuskie, Poland

Entfernung: 10.312 km

ironmans industrial birthplace

Brandenburg, Germany

Entfernung: 90.859 km

Der Tresor (neue Version)

Brandenburg, Deutschland

Entfernung: 97.314 km

#01 Schlaubetal- Rundherum

Brandenburg, Germany

Entfernung: 95.655 km

TB Hotel - Oder - West - Center

Brandenburg, Germany

Entfernung: 108.14 km

Das Geheimnis der Elfen

Brandenburg, Germany

Entfernung: 141.54 km

×

Do you really want to delete this log?

Delete permanentlyn

×

Your log has been posted.

×

The log has been deleted.

×

Your log is older than 24 hours and can therefore no longer be edited. If the log needs to be changed urgently, contact support.

×

Your log has been changed.

×

Your visit has been deleted.

×

Your visit has been marked. Leave a log and share your experience.

×

Visits

Mark found geocaches as visited and thus keep an overview when planning new tours. A visited geocache is shown in the geocache view, in search and on the map.

Explanation

Geocache not yet visited

Visited geocache

×