Facet na kwadracie/ Man on the square

Wielkopolskie, Poland

Details

Difficulty:  
Terrain:
Size:
Listed since:   26.04.2019
Coordinates:   Only for members
Visits: 0
View:  

Log in, to mark this geocache as found.

Logs

Administrator
26.04.2019 at 00:17
Sugestia pocztą z Boann

Ten kesz zaskakuje. To mała, lśniąca perełka na terenie Poznania. Fantastyczna, niebanalna (choć zadziwiająca w swej prostocie) zagadka oraz dopracowany, niecodzienny finał czynią z niego gratkę dla poszukiwaczy keszy innych niż podparapety. Polecam

Listing:
https://coord.info/GC85QCG

Pozdrawiam
Jan Ole

Administrator
30.12.2019 at 20:09
I kolejna rekomendacja dla tej pamięci podręcznej:

Nie dosyć, że fajna zagadka to jeszcze do tego wspaniały pojemnik finałowy. Polecamy!

Log in, to write a log.

Map

Nearby geocaches

Fort Fidel

Wielkopolskie, Poland

 • 18.27 km
 • D: 3.5 | T: 4
 • 26.02.2020

Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, PzW 730

Lubuskie, Poland

 • 159.27 km
 • D: 4.5 | T: 5
 • 28.09.2018

Panzerwerk 701

Lubuskie, Poland

 • 165.85 km
 • D: 2 | T: 3
 • 28.09.2018

Wielkie buum

Kujawsko-Pomorskie, Poland

 • 144.65 km
 • D: 3.5 | T: 3.5
 • 28.09.2018

San Escobar ...czyli De la LUZakos w SantoLeGnisos

Dolnośląskie, Poland

 • 149.78 km
 • D: 5 | T: 1.5
 • 04.10.2018

Blask dawnego Wrocławia

Dolnośląskie, Poland

 • 136.05 km
 • D: 1 | T: 1
 • 28.10.2018

Report this Geocache

Is there an problem with with geocache listing? This could be a cache quality issue, incorrect data, or something else.

Report
×

Report a Problem with GC85QCG

×

Do you really want to delete this log?

Delete permanentlyn

×

Your log has been posted.

×

The log has been deleted.

×

Thank you for your report.

×

Your log is older than 24 hours and can therefore no longer be edited. If the log needs to be changed urgently, contact support.

×

Your log has been changed.

×

Your visit has been deleted.

×

Your visit has been marked. Leave a log and share your experience.

×

Visits

Mark found geocaches as visited and thus keep an overview when planning new tours. A visited geocache is shown in the geocache view, in search and on the map.

Explanation

Geocache not yet visited

Visited geocache

×